Програма

РАДИО К2 Програма за сряда, 7 декември 2022 г.

 

Водещ: Пламен Велев

 

Тонрежисьор: Асен Младенов

 

 

Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата

и онлайн на адрес www.radiok2.bg

телефонът за въпроси и мнения на слушателите е 0035929461718

 

 

Хора! Българи!

 

Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие ще решите. Но, преди да действате , чуйте тези  думите , преживейте тази музиката и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо го правите!

Майкъл Корлеоне, Godfather - Кръстникът: Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно. Но! Колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтеността и незаконността растат.

 

Ако 

Радиърд Киплинг

Ако владееш се, когато всички
треперят, а наричат теб страхлив;
Ако на своето сърце едничко
се довериш, но бъдеш предпазлив;
Ако изчакваш, без да се отчайваш;
наклеветен - не сееш клевети;

или намразен - злоба не спотайваш;
но... ни премъдър, ни пресвят си ти;
Ако мечтаеш, без да си мечтател;
ако си умен, без да си умник;
Ако посрещаш краха - зъл предател
еднакво със триумфа - стар циник;
Ако злодеи клетвата ти свята
превърнат в клопка - и го понесеш,
или пък видиш сринати нещата,
градени с кръв - и почнеш нов градеж;

Ако на куп пред себе си заложиш
спечеленото, смело хвърлиш зар,
изгубиш, и започнеш пак, и можеш
да премълчиш за неуспеха стар;
Ако заставиш мозък, нерви, длани
и изхабени - да ти служат пак,
и крачиш, само с Волята останал,
която им повтаря: „Влезте в крак!
Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,
в двореца - своя прост човешки смях;
Ако зачиташ всеки, но не лазиш;
ако от враг и свой не те е страх;
Ако запълниш хищната Минута
с шейсет секунди спринт, поне веднъж;
Светът е твой! Молбата ми е чута!
И главно, сине мой - ще бъдеш мъж!


Обръщение на „Радио К2" : Българи! Може би, идва нов 10 ноември? Може би, се ражда „вятърът на промяната"? Вие ще решите. Но, преди да действате , чуйте тези  думите , преживейте тази музиката и разсъждавайте сами - не за пари или дребни облаги - какво и защо го правите!

 

Скъпи приятели „Радио К2" Ви желае да бъдем по-мъдри и всеки от нас да се старае да прави живота на хората по-красив и смислен!

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ НА „РАДИО К2"

Мили хора, животът е такъв, какъвто си го направим, нали не сте забравили колко е важно всеки от нас да не губи вяра в себе си и всеки ден, поне по веднаж да помогнем на някого? И после, пък, друг ще помогне на нас. Правете добро и знай

 

те, че независимо от трудностите, животът на всички ни ще става по-светъл и пълен с надежда, ако подаваме ръка за подкрепа. Радио К2 ви подарява един стих на Недялко Йорданов:


Когато ме загубиш, ще ме намериш, всъщност.

Ще ме загубиш рано, ще ме откриеш късно.

Човекът е невеж, защото не разбира,

Че кратко се живее, а дълго се умира.

Новини на всеки 30 минути

 

Директно от мястото на събитието 

9.00    Заседание на Народното събрание.

 1. Предложение по чл. 47, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група „Продължаваме Промяната" Първо гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията (Вносители: Кирил Петков и група народни представители на 19.10.2022 г.).
 2. Предложение по чл. 47, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група 4Движение за права и свободи" Първо гласуване на Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия (Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, 24.11.2022 г.).
 3. Предложение по чл. 47, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група „БСП за България" Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 19.10.2022 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията (Вносители: Кирил Петков и група народни представители на 19.10.2022 г.) и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2022 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Костадин Костадинов и група народни представители, 3.11.2022 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2022 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 19.10.2022 г.; Христо Симеонов и група народни представители, 2.11.2022 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Йордан Иванов и група народни представители, 2.11.2022 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 4.11.2022 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Костадин Костадинов и група народни представители, 3.11.2022 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 20.10.2022 г.) - продължение.
 12. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства (Вносител: Министерски съвет, 7.11.2022 г.) - точка първа за четвъртък, 8 декември 2022 г.
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2022 г. Приет на първо гласуване на 23.11.2022 г.) - точка втора за четвъртък, 8 декември 2022 г.
 14. Изслушване на служебния министър-председател Гълъб Донев на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно заявката на Нидерландия и Австрия, че няма да подкрепят България за присъединяването ни към Шенгенското пространство, което води до провал на преговорите за присъединяване и относно плана на правителството за изпълнение на препоръките, отправени от Европейската комисия и заложени в Доклада за върховенството на правото за 2022 г. от 13 юли 2022 г. (Вносители: Никола Минчев и група народни представители, 6.12.2022 г.) - точка трета за четвъртък, 8 декември 2022 г.
 15. Изслушване на директора на НЕЛК Кънчо Райчев на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно проблеми на хората с увреждания в работата на ТЕЛК и НЕЛК (Вносители: Деница Сачева и група народни представители, 17.11.2022 г.).
 16. Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно строителството и напредъка на трансевропейски транспортен коридор IV, в частта му преминаваща през територията на Република България в участъка Видин - Кулата, магистрала „Хемус" и магистрала „Черно море" (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 10.11.2022 г.).
 17. Парламентарен контрол по чл. 92 - 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

директно от мястото на събитието (пл. „Народно събрание" 2)

 

Директно от мястото на събитието 

10.00  - Заседание на служебното правителство.

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОГРАМИТЕ НА „МИКРО-" , „МАЛКИ" И „СРЕДНИ" ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията


2. ДОКЛАД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО ДОСИЕ 2022/0269 (COD) - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ С ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД, НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА.

Внася: министърът на икономиката и индустрията


3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката


4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ВНАСЯ: МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1724 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, ДО ПРОЦЕДУРИ И ДО УСЛУГИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012.

Внася: министърът на електронното управление


6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „СИДОРЕНКО ФУДТЕХ" ЕООД И „СИДОИНВЕСТ" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" В ГР. БУРГАС.

Внася: министърът на иновациите и растежа


7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на иновациите и растежа


8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията


9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИЕТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АФГАНИСТАНСКИ ГРАЖДАНИ.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика


10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИТЕ ПЪТНИЦИ, ПОЛЗВАЩИ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНИ И С НАМАЛЕНИЕ ЦЕНИ ПЪТУВАНИЯ ПРИ ПРЕВОЗ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА НАМАЛЕНИЕТО.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията


11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Внася: министърът на здравеопазването


12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДЪЛЖИМИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА ВЪНШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИ КОМИТЕТИ КЪМ ОБЩИНИТЕ.

Внася: министърът на финансите


13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №94 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката


14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката


15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката


16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката


17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката


18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите


19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на околната среда и водите


20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕГО СЪОРЪЖЕНИЯ (ШАХТИ С ПЛОЩ ДО 15 КВ. М), В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИХАЛКОВО, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на земеделието


21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството


22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА-БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството


23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛАГОС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТИТЕ ЛАГОС, ОГУН, ОЙО, ЕДО, ДЕЛТА, РИВЪРС, КРОС РИВЪРС И АНАМБРА, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АЧИКИ ЧАРЛЗ УМУНА, ГРАЖДАНИН НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛАГОС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТИТЕ ЛАГОС, ОГУН, ОЙО, ЕДО, ДЕЛТА, РИВЪРС, КРОС РИВЪРС И АНАМБРА.

Внася: министърът на външните работи


24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗДЕЛ „ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" ПО ПРОГРАМАТА INVESTEU.

Внася: министърът на финансите


25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 507 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ИНСТИТУТ НА ФРАНКОФОНИЯТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ (СИФАМ) ЧРЕЗ УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА (УАФ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 45 СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ.

Внася: министърът на външните работи


26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 8 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите


27. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „БЮДЖЕТ" (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), ПРОВЕДЕНО НА 11 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите


28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЕШОВИЦА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНА БЕШОВИЦА, ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „ФНС" ООД - МЕЗДРА.

Внася: министърът на енергетиката


29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - АМФИБОЛИТИ И ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БИСТРИЦА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЛЕТЕНА, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката


30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЦАРЕВЕЦ", УЧАСТЪЦИ „ЗАПАД-2007 (ИСКЪР)", „ЦЕНТРАЛЕН-2007" И „ЦАРЕВЕЦ 2-2007", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „ХЕМУС-М" АД - МЕЗДРА.

Внася: министърът на енергетиката


31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЖУЛИНИЦА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „БУЛМЕКС" ЕООД - С. БУТАН.

Внася: министърът на енергетиката


32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ -ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЯСАКА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОРЛЯНЕ, ОБЩИНА УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, НА „ГЕОЦВЕТ" ЕООД - ЛОВЕЧ.

Внася: министърът на енергетиката


33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНА ОТ „CMC - РОДОПИ" ООД - С. ЖЕЛЕЗИНО, ПРОМЯНА НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ НА НАХОДИЩЕ „БОЙЧОВАТА КРУША", УЧАСТЪЦИ „БОЙЧОВАТА КРУША-ИЗТОК" И „БОЙЧОВАТА КРУША-ЗАПАД", ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката


34. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „МАРУДНИЦИТЕ", УЧАСТЪК „МАРУДНИЦИТЕ-ИЗТОК", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЧЕПИНЦИ И С. НЕГОВАН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „МАРУДНИЦИТЕ", УЧАСТЪК „МАРУДНИЦИТЕ-ЗАПАД", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЧЕПИНЦИ И С НЕГОВАН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ, НА „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД - С. БЕЛИ ИЗВОР.

Внася: министърът на енергетиката


35. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието


36. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите


37. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на земеделието

 директно от мястото на събитието (Министерски съвет)

 

Директно от мястото на събитието 

14.00  - Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще удостои военнослужещи с висши офицерски звания.

Със свой указ президентът освобождава генерал-майор Михаил Попов като Командир на Сухопътните войски и го назначава на длъжността „Заместник-началник на отбраната". Държавният глава ще го удостои с висше офицерско звание „генерал-лейтенант".

Бригаден генерал Деян Дешков се освобождава от длъжността „Командир на 61-ва механизирана бригада" и с указ се назначава за Командир на Сухопътни войски.  Той ще бъде удостоен от президента с висше офицерско звание „генерал-майор".

Президентът назначава полковник Иван Иванов за заместник-началник на щаба по операциите в щаба на многонационалния корпус „Югоизток" в Сибиу, Румъния. На церемонията държавният глава ще го удостои с  висше офицерско звание „бригаден генерал". директно от мястото на събитието („Дондуков" 2)

 

Директно от мястото на събитието

14.15  -   Задедание на комисията по икономическа политика и иновации. Дневен ред.

1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и иновации към служебния министър на икономиката и индустрията, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. директно от мястото на събитието (пл. „Народно събрание" 2, зала „Запад")

 

Директно от мястото на събитието 

14.15  -   Заседание на Комисията по енергетика. Дневен ред.

1. Актуални въпроси към министъра на енергетиката г-н Росен Христов, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.  директно от мястото на събитието (пл. „Народно събрание" 2, зала „Изток")

 

Беновска:Борисов, Доган,Петков, Радев, Янев! Ние-„Малкият принц",„опитомен",„набоден"от„Розата- власт"?

 

 

Беновска: Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо!

 

Започни да правиш това, което желаеш, още сега. Животът няма да трае цяла вечност. Имаш само този момент, белщукащ като звезда в ръката ти, и след това разтапящ се като снежинка. - Сър Френсис Бейкън

Ако са ти останали само две монети, похарчи едната за хляб, за да ти даде живот, а другата похарчи за цвете, за да придадеш смисъл на този живот. - Древна китайска поговорка

Любовта е всичко, което имаме - единственият начин да си помогнем един на друг. - Еврипид

Човек никога не е нито тъй щастлив, нито тъй нещастен, както си въобразява.- Франсоа дьо Ларошфуко

Съди за всеки свой ден не по това колко си пожънал, а по това, което си посял.

Достатъчен е един слънчев лъч, за да разсее много сенки. - Св.Франциск от Асизи

Не си задавай въпроса от какво се нуждае светът. Запитай се какво те кара да се чувстваш жив, излез и го направи. Защото светът се нуждае от хора, които живеят истински. - Харълд Уитман

Действието без знание е фатално. Знанието без действие е безполезно. - Мери Биърд

Любовта е като свиренето на пиано. Първо трябва да се научиш да свириш, следвайки правилата, а след това трябва да забравиш правилата и да свириш със сърцето си.

Сееш мисъл - жънеш действие; сееш действие - жънеш навик; сееш навик - жънеш характер; сееш характер - жънеш съдба. - Уилям Текери

Простотата на живота не означава, че трябва да бъде прекаран в бедност и мизерия. Достатъчно е да имаш това, от което се нуждаеш, и да не искаш това, от което не се нуждаеш. - Чаран Синг

Трите най-съществени елемента на щастието са: нещо, което да правиш; някой, когото да обичаш; нещо, в което да вярваш. - Александър Чалмърс

Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. - Франклин Рузвелт

За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо. - Лао Дзъ

Шансът винаги е в полза на подготвения ум. - Луис Пастьор

Ако раят не е в тебе самият, ти никога не ще влезеш в него. - Силезиус

Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб. - Едгар Кейси

Никога няма да пресечете океана, ако не съберете смелост да изгубите брега от погледа си. - Христофор Колумб

Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат. - Айнщайн

Песимистът вижда трудности във всяка възможност, жизнеспособният вижда възможности във всяка трудност. - Уинстън Чърчил

Има два важни момента в живота на човек - единият е, когато се е появил на тоя свят, другият - когато е разбрал защо. - Марк Твен

Една от най-вредните и най-опасни мисли е „Всички правят така". - Лев Толстой

Времето ви е ограничено. Не го пропилявайте, за да живеете нечий чужд живот. - Стив Джобс

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо. - Айнщайн

Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства. - Паулу Коелю

Тежко е да се провалиш, но по-лошо е никога да не се опиташ да успееш. - Теодор Рузвелт

Ако животът ти поднесе лимон, направи си лимонада. - Дейл Карнеги

Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. - Конфуций

Дайте на тези, които обичате, криле, за да летят, корени, за да се върнат, и причини, за да останат. - Далай Лама

Щастлива Коледа и Честита Новата 2022 -ра година, уважаеми зрители на youtube.com/Беновска пита-Радио К2 , facebook.com/iliana.benovska 

и слушатели на Радио К2 на 93.9MHz.

Аз съм Беновска. И питам!

 

Обръщение на „Радио К2" и „Беновска пита

Скъпи приятели, екипът на „Радио К2" и „Беновска пита" Ви посвещаваме стихотворението на Пабло Неруда "Умира бавно този..."


Умира бавно този...който не пътува,
който не чете
и не слуша музика,
който не открива
очарование в себе си.


Умира бавно този...който разрушава
себелюбието си,
който отказва помощта,
който не търси разнообразие.


Умира бавно този...който се превръща
в роб на навика,
минавайки всеки ден
по същите пътеки,
който не рискува
да се облече в различен цвят
и не разговаря с непознати.


Умира бавно този...който бяга от страстта
и водовъртежа на чувствата,
които връщат блясъка в очите
и спасяват тъжните сърца.


Умира бавно този...който не променя живота си,
когато е недоволен от работата
или любовта си,
който не рискува сигурността
за неизвестното,
за да преследва една мечта,
който не се решава поне веднъж в живота си
да избяга от мъдрите съвети.


Не умирай бавно... Живей днес! Рискувай днес! Действай днес!


Не се оставяй да умираш бавно! Не забравяй да бъдеш щастлив!


Аз съм Беновска. И питам. Защото задачата на журналиста е да търси истинските отговори на трудните въпроси.

 

Беновска пита", поетът Александър Петров  и композиторът Константин Марков, „Тангра", създадохме  песента „Денят" за да сме по-силни от  коронавируса.

 

The day

Събуждам се от тишина.

Днес времето е спряло.

Това е може би деня -

да почнем отначало...

 

И да изхвърлим в този миг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ненужните си дрехи...

С илюзиите от преди -

да се сбогува всеки...

 

Това е може би деня -

да почнем  отначало...

Да се събудим в този миг...                      

Във времето заспало...

 

Да тръгнем после през света -

със себе си  -  на чисто...

Да пресушим една сълза...                        

Да подарим усмивка...

И да открием пак това -

което ни събира...    

Надеждата и любовта -

със тях сме живи...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Това е може би деня -

да почнем отначало...

Да се събудим в този миг...                      

Във времето заспало

 

Да бъдем звук във тишина....

Камбани в катедрала...

И клечката кибрит в ноща...                

Дано... Не закъсняла.

 

                         Александър Петров

Беновска: Борисов, Доган, Петков, Радев, Янев! Ние - „Малкият принц“,„опитомен“, „набоден“ от „Розата - власт“?

Беновска: Борисов, Доган, Петков, Радев, Янев! Ние - „Малкият принц“,„опитомен“, „набоден“ от „Розата - власт“?

Радио К2! 14 години! 04.12. 2008. 04.44 часа!

Радио К2! 14 години! 04.12. 2008. 04.44 часа!