Новини

Четиринадесети предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема: Кислород или газове дишам? Околна среда и води


Четиринадесети предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема: Кислород или газове дишам? Околна среда и води

11-10-2015 13:26

Водещ: Клара Маринова


Гости в студиото:


Лорита Радева, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от ПП „ГЕРБ"


Визитка: Лорита Радева е завършила висшето си образование в Белоруски Политехнически институт в гр. Минск, Беларус със специалност инженер-механик. Магистър по икономика от УНСС - София, специалност „Международни икономически отношения". Магистър - еколог от ХТМУ- София, специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие" - Европейски магистърски курс (2010-2011 г.). Сертификат за обучение по „Практически проблеми на процедурите за обществени поръчки", 2010 г. До момента е била председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика.


Альоша Даков, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от Местна коалиция „БСП лява България"


Визитка: Альоша Даков е завършил висшето си образование в Лесотехническия университет със специалност инженер - горско стопанство. Магистър от Лесотехническия университет, специалност „Стопанисване на горите". До момента е бил заместник-председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.


Невена Стоянова, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от Местна коалиция „Сердика" (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)


Визитка: Невена Стоянова завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Ландшафтна екология и опазване на околната среда,

както и бакалавър Международни Икономически Отношения и Външно Икономическа Дейност в УНСС. Докторант в СУ „Св. Климент Охридски" направление Геоенергийни ресурси и стратегии към катедра Регионална и политическа география. От 2002 г. управител на агенция за PR и реклама. Към настоящия момент е председател на Федерация на женските клубове на ПП АБВ и зам. председател на Софийската организациа на ПП АБВ.


Нашата държава може ли да се определи като добър пример за опазване на околната среда?

Лорита Радева

В стъпителните си думи Радева каза, че „България е част от европейското семейство и като такава трябва да спазва европейското екологично законодателство. През 2012-2013 година се прие нов закон за управление на отпадъците. Този закон трябваше да съобрази ситуацията, натрупана във времето и да я съчетае с основната задача грижа за околоната среда.".

На въпорса как политиката влияе върху темповете на решаване на проблемите на околната среда Радева посочи, че „през 2005 година, относно проблемите с балирането, тя е била част от сдружението, което е направило 12 хилядната подписка, предадена на тогавашния кмет Софиянски.". Но подчерта, че въпреки готовия проект, до 2009 не е могло да се постигне диалог с правителството. Изложението си Радева подкрепи и с факта, че 84% от парите за завода за отпадъци са европейски безвъзмездни средства.

Според Радева построяване на метрото може да се счита като основен фактор за намаляване на вредните емисии.

Альоша Даков

В началото той отговори на въпроса на Радева. Потвърди, че забавянето при построяването на завода от 2005 до 2015 е факт, но изтъкна, че ангажиментът от 2005 е бил на тогавашния кандидат за кмет Бойко Борисов. Според Даков от 8 години партия ГЕРБ има абсолютното мнозинство в общинския съвет. „Всяка една година средствата, които плащаме за отпадъците, се увеличават, плащаме повече, отколкото потребяваме. В план сметката на Обшинския съвет се залагат около 145 млн. лева за нуждите на сметосъбирането, а ежегодно се събират от гражданите и бизнеса над 180 млн. лева. Даков постави въпроса къде отива разликата. „Общинският съвет е в дълг към софиянци, защото парите не отиват по предназначение, те не отиват за това градът ни да става по-чист.".

Даков продължи своето изложение като посочи: „Ние сме на второ място в ЕС по биологично разнообразие, над 1/3 от територията ни е заета с гори, а връзката между нациолна и местна политика в столицата, е особено важна.". Той даде за пример парк Витоша, който не е обгрижван достатъчно. В момента е в ход процедура по изготвяне на план за парка. Неговата позиция е, че трябва да бъде съхранена основната му цел, запазване на биологичното му разнообразие, запазване на еко-системите и лесен достъп на гражданите. „Натискът на инвеститори за разширяване на строителните граници трябва да бъде ограничен. Столична община не може да бъде безучастен наблюдател, защото в приватизационните договори има достатъчно строги правила и Столична община трябва да поеме своите контролни функции."

Невена Стоянова

Според нея опазването касае политиките на по-високо ниво. Стоянова смята, че „тъй като в последните години хората мислят само за оцеляването си и по този начин опазването на околната среда е било игнорирано." Все пак тя посочи, че страната ни има добри закони, включващи щадящи мерки за опазване на биоразнообразието. Като пример тя даде парк „Странджа", който представлява 1 % от територията на България. За нея най-важно е да има добра комуникация между различните държавни институции, защото само така могат да се изпълняват добре проектите. За София смята, че в годините е работено много, но има още много какво да се прави. Дори стартирането на работа на завода за отпадъци, не е решил изцяло въпроса с боклука, тъй като все още има междублокови пространства, които на практика са микросметища. Според нея трябва да се обърне внимание на правомощията на районните кметове, тъй като недобрата връзка между районните и Общината, води до липса на диалог. Тя посочи като пример кв. „Гора баня", където има невъзможност да се изгради канализационна система и това води до замърсяване на въздуха.

Стоянова подчерта и че е важно е да се обърне внимание и на замърсяването с фини наночастици, за които на България е било наложено наказание. В пиковите часове има начини за решаване на проблема и всичко е въпрос на едно синхронизиране.

Лорита Радева

Радева смята, че е „некоректно да не се оценява направеното." Тя посочи, че парк „Витоша" се управлява по индивидуален план, който се приема от Министерски съвет. „Блокирането на ски сезона през 2012, е следствие от мандата 2003-2007, в който ГЕРБ не е имал участие. Ако никой от вашите съветници тогава не беше гласувал за приватизационната сделка, това нямаше да се случи. Трябва да си дадем сметка, че натрупането днес, е резултат от дългогодишни действия.", изтъкна тя.

Радева продължи, че в рамките на проекта „Зелени закони" с модератор Тома Велев групата на ГЕРБ ясно е внесла виждането си за развитие на парк Витоша, а тя е да няма никави нови строителства, а само поддържане на вече построените. Чистотата на водите на Витоша е отговорност към гражданите. По отношение на лифтовия транспорт тя смята, че в това му състояние той представлява риск.

Радева отрече липсата на диалог, тъй като благодарение на г-жа Фандъкова през 2012 е имало ски сезон. Ролята на общинския съвет като цяло тогава е била правомерна и всички са се обединили около това.

Относно строителството на новия завод за отпадъци тя каза, че то не е продължило 10 години, а в 8 от тях се е водила битка за построяването му. Изтъкна положителния факт, че над 50 % от отпадъците ще бъдат рециклирани.

За т. нар. РДФ посочи, че в момента се търси фирма, която да оползотворява тези продукти. Радева категорично заяви, че при възложените поръчки „извиване на ръце за сметка на столичани, няма да се случи."

Альоша Даков

На думите на Радева, че 8 години е продължила битката за построяване на завода, Даков каза, че на всички е ясно, че в 5 години от тях Бойко Борисов е управлявал София. За природен парк „Витоша" то заяви, че много се радва, че чува за предложението да няма ново строителство и се надява през новия мандат да има контрол върху приватизационния договор. Не бива една институция да бяга и да прехвърля отговорността върху друга. Даков попита „Знаете ли колко дървета от началото на 2015 са засадени на територията на София?" Той посочи, че след порверка е устаноил, че те са само 550, което разделено прави на софиянец по едно малко клонче. Даков продължи изложението си като посочи факта, че „пред входа на Столична община липсват четири дървета в участък от 50 метра, където сега има само кални локви, а ако погледнем кварталите на София, ще видим още много такива кални локви." Той предложи „Да дадем възможност и на жителите на София да засадят по едно дърво.". Разказа й за програмата „Зелена София", която е стратирала с бюджет от 200 хиляди лева и дава възможност на гражданите със собствен труд да облагородят междублоковите пространства.

Невена Стоянова

 

 

„Съобразно националния план 2014-2020 50% от отпадъците да бъдат рециклирани." Тя попита „Как във времето с разрастване на броя на жителите на София ще бъде заложено и заложено ли е заводът да работи с по-голям капацитет?" Стоянова се интересува и как стои въпросът с битовите отпадъци. Според нея столичани трябва да бъдат стимулирани и сами да бъдат по-активни в опазването на чистотата.


Лорита Радева

Лорита Радева заяви, че програмата „Зелена София" е била подкрепена от кмета на София. По програмата са финансирани 467 проекта, не е вярно, че бюджетът не се е увеличавал, през 2011 година той е бил 200 000 лева, през 2015 е 350 000. „Тази година ще бъдат направени 135 проекта, изключително ценна програма, с много емоции за софиянци, затова няма да се съглася, че не сме дали възможност на софиянци да засадят нито едно дърво!", категорична бе Радева. Тя разказа, че само по бул. „Александър Малинов" са засадени 210 дървета, 135 са дърветата по „Цветан Лазаров" и „Копенхаген". Имаме засадени 3500 дървета, има възстановени 19 парка, има и 900 декара залесени общински гори през последния мандат.


Относно разделното събиране на отпадъците и рециклирането Лорита Радева обясни, че е поставена цел от 50% в интегрираната система за управление, но това се е правело и досега, в Суходол е бил отделян рициклируемият отпадък, но сега целите са по-високи, защото имаме доста по-модерна система. Всичко, направено в сферата на разделяне на отпадъците, е минало през строгия експертен контрол на ЕК, защото 84% безвъзмездно финансиране означава гледане през лупа.


Цялостното опазване на околната среда, като принципи, методи и начини за управление на отпадъците


Лорита Радева

Лорита Радева обясни, че управлението на ГЕРБ през 2009 година е стартирало с наказателна процедура за неизпълнени задължения по изграждането на депо, отговарящо на европейските изисквания. Тя продължи, че несвършена работа в продължение на десетилетия не може да се свърши за 4 години. В рамките на ОПОС за първия програмен период ние сме успели да постегнем преодоляване на кризата с наказателната процедура в по-голямата част от общините и тук е приносът на управлението на страната на национално ниво. По-нататъшните планове на София са към усвояването на продукта РДФ, като 10% алтернативно гориво в топлоцентралите. Лорита Радева обясни, че се надява през следващата година да стартира проектът, има първи стъпки по финансирането му. Тя подчерта, че твърденията за увеличаването сметките вследствие на това са спекулации.

По отношение на събирането на отпадъците и опасните отпадъци Лорита Радева обясни, че е създадена система за събиране на излезлите от употреба МПС. Подобна система е създадена и по отношение на излезли от оборудване луминесцентни лампи, акумулаторни батерии и т.н. По отношение на строителните отпадъци задължение на всеки гражданин е да заяви контейнер по време на извършването на строителните дейности, за услугата се заплаща 90 лева и строителните отпадъци се извозват от пред дома. В предложената нова наредба мерките за контрол са затегнати. Лорита Радева увери, че по отношение на сметоизвозването фирмите се контролират и при нарушения се налагат много сериозни санкции. По същия начин стоят нещата и със зимното почистване.


Альоша Даков

Альоша Даков заяви, че въпросът за управлението на отпадъците е много сериозен, като приетият в Европа и България принцип е, че замърсителят плаща. През 2011 година СОС е възложил на кмета Йорданка Фандъкова да разработи нов метод за изчисляване на такса „смет". Ситуацията в момента е такава, че всеки гражданин дължи на общината 1,6 промила от данъчната оценка на жилището си за такса „смет". Всяка година СОС отделя 150 милиона лева за тази дейност, а събира 180 милиона. „Ние даваме 30 милиона лева повече на общината, а не получаваме адекватна услуга!", категоричен беше Даков. Затова трябва да бъде разработена една работеща методика, за да се спазва принципът замърсителят плаща. Той призова гражданите да си зададат въпроса дали може да плащат по-малка такса смет, а да получават по-добра услуга.


Невена Стоянова

Невена Стоянова заяви, че проблемът за генерирането на отпадъци стои пред цялото общество и е важно възпитанието за водене на екологосъобразен начин на живот. Тя продължи, че след като софиянци плащат такива големи суми за чистота, е редно общината да помисли как да заинтригува всички, така че да можем да се грижим сами за природата. Относно санкциите за фирмите, извозващи отпадъциq Стоянова изрази мнение, че трябва гражданите да бъдат информирани на кои телефони могат да подават сигнали за неизвозване на отпадъци, защото това, че е публикувано на сайта на Столична община не означава, че всеки може да го направи, все пак има възрастни хора, които нямат достъп до интернет. „Смятам, че районните кметове трябва да проявяват по-голяма загриженост към случващите се в отделните райони проблеми, които касаят опазване на природата!", завърши своето изложение по въпроса кандидатът от коалиция „Сердика".


Реплики, въпроси и дуплики


Лорита Радева


Лорита Радева подчерта, че по отношение на привличането на европейски средства иска да каже, че през изтичащия програмен период са били привлечени около 3 милиарда лева за Столична община. „987 5555 - Столичен инспекторат, дежурен 24 часов кол център на който всеки един от нас може да подаде своите сигнали във връзка с нередности около опазването на околната среда. Има го на интернет страницата, но го има и на слетлинни табла!", обясни още Радева. Тя добави, че сътрудничеството с гражданите е много важно и тук няма място за партии, а за партньорства. Затова и разговорите и срещите се случват в районите, там, където са проблемите. Лорита Радева разказа, че интересно и немаловажно е да се спомене също, че с европейски средства са били възстановени хабитатите около река Лесновска и Негованското блато. Полагат се и грижи за биологичното разнообразие на Витоша.


Альоша Даков


Альоша Даков заяви, че привлечените европейски средства наистина са доста, но е важно да се погледне как това е повлияло на живота на всички от нас, доколко са били ефективно изразходвани и са постигнати целите. През годините са били подавани различни сигнали в този смисъл, като пример може да бъде сигналът за трамвайното трасе по бул. „България" и неговото качество. Даков попита доколко е ефективна системата за контрол и добави: „Тук имаме различия с колегите за това как да се управлява града, защото е необходим по-ефективен контрол!". Той продължи, че чак в сегашния договор е залегнало поставянето на джи пи ес устройство на всеки камион.

Альоша Даков коментира и институцията, която трябва да осъществява контрол - Столичен инспекторат. За неговата издръжка всички граждани плащат чрез такса „смет". Годишно това са около 5,5 милиона, които според Даков се използват неефективно. По отношение на европейските проекти Даков изрази мнение, че би било добре да се даде възможност и на районните администрации да имат своята активност. „Това е едно от различията ни с колегите от ГЕРБ, защото според нас София се управлява твърде централизирано!", добави той.


Невена Стоянова


Невена Стоянова заяви, че по отношение на дежурния телефон иска да поясни, че според нея е необходимо той да присъства на много повече места, например брандиран на автобуси. Тя продължи, че ако обществото само започне да контролира процеса, ефектът ще бъде много по-добър.

Невена Стоянова изрази мнение, че наистина се усвояват доста европейски средства, но един от въпросите, който засяга европрограмите, е намаляването на административната тежест, облекчаване на условията, при които бизнесът би могъл да кандидатства по програми за опазване на околната среда. Кандидатът на коалиция „Сердика" даде пример с това, че различни предприятия биха могли да кандидатстват за изграждането на соларни панели например или пречиствателни станции, но тъй като административната тежест е голяма, те предпочитат да не го правят, а да си плащат определените за имота данъци и такси.


Финални обръщения


Лорита Радева


Лорита Радева започна обръщението си с това, че последните години са направили София нова, различна, модерна, зелена, иновативна, работеща с гражданите и за гражданите. Тя продължи, че всяка една инициатива получава своята санкция от Общинския съвет и само със силен съвет, без блокиращи квоти, противоборства и сделки под масата, градът може да бъде добре управляван. Важно е да се гласува и за кандидатите за районни кметове на ГЕРБ, за да бъде столицата наистина модерен и иновативен град - град на софиянци!


Альоша Даков


Альоша Даков заяви, че гражданите трябва да си зададат въпроса дали пред блока или къщата, където живеят, се е променило нещо, дали са станали по-чисти, дали са били засадени нови дървета, ако отговорът е „не", тогава трябва да се промени моделът на управление. Той продължи, че София заслужава едно по-активно, насочено към гражданите и към всички райони на София управление. Ресурсът на София е огромен и е огромна отговорността този ресурс да бъде насочен към всички региони, за да няма разделение на красив, лъскав и скъп център и крайни квартали с разбита инфраструктура лошо озеленяване. „Нека заедно, с всички колеги в СОС да увеличим броя на дърветата. От началото на годината са засадени точно 470 дървета в урбанизираната част на София. Възможно е много повече!", завърши Альоша Даков своето обръщение.


Невена Стоянова


Невена Стоянова заяви, че коалиция „Сердика" е заложила на няколко важни неща в програмата си - да работи за по-малко задръствания, за една зелена София, за енергийна ефективност, ще се обърне много голямо внимание на санирането на жилища. „Ще се погрижим да осигурим по-добро качество на въздуха, като намалим задръстванията, особено голямо внимание ще обърнем на боклуците, на парковете и зелените системи, ще се опитаме да осигурим един по-сигурен, по-спокоен, по-чист живот на столичани!", завърши Невена Стоянова своето обръщение.

 

Можете да чуете цялото интервю ТУК

Беновска: Борисов, Доган, Василев „режат“ Гешев с ръката на Габриел? Домусчиев защо доведе Клинтън?

Беновска: Борисов, Доган, Василев „режат“ Гешев с ръката на Габриел? Домусчиев защо доведе Клинтън?

Беновска: Борисов, Петков, Карадайъ, Слави, Костадинов! САЩ - посланик Мертен е тук! И руската Митрофанова!

Беновска: Борисов, Петков, Карадайъ, Слави, Костадинов! САЩ - посланик Мертен е тук! И руската Митрофанова!