Новини

Теменужка Петкова: За интригите между Ковачки и работодателите си има компетентни органи


Теменужка Петкова: За интригите между Ковачки и работодателите си има компетентни органи

20-08-2019 20:27


Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отговаря на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция от 20 август 2019 г.Илиана Беновска: Г-жо Петкова, може ли да коментирате два казуса, вчера излезе едно доста иронично „писъмце" от работодателите, то беше адресирано към КЗК, но всъщност косвено се отнасяше за Вашата работа, като министър на енергетиката и даже се споменаваше името на г-н Коен като, как да кажа, симулативна замяна на Петър Илиев за решаване на въпросите. В основата седи въпросът доколко Христо Ковачки е персона, която оказва влияние върху борсата? Този въпрос очевидно няма да престане да бъде повдиган. Вие какво становище ще заемете по този въпрос? И вторият ми въпрос е - противоречиви са два факта, единият е, че България преди месец и нещо беше отличник в намаляване на въглеродните емисии, а вчера излизаме в класация на „Грийнпийс", че сме един от най-големите световни замърсители и отново наред с „Марица Изток 2" се споменава и името на Христо Ковачки. Има ли обобщаващо накрая, за самия Ковачки ще попитам, някаква интрига срещу него? Но моля да ми отговорите и на двата въпроса по същество?


Теменужка Петкова: Трудно ми е да взема отношение дали има интрига между някакви отделни субекти в нашето общество. Това, което със сигурност мога да кажа е, че в България, ние сме правова държава, има съответните компетентни институции, които имат възможността и ангажимента да разгледат всеки един въпрос и всеки един казус, който е поставен пред тях, в рамките на своята компетентност и да излязат със своето решение. Работата на Министерството на енергетиката, на министъра на енергетиката е на първо място да се грижи за енергийната сигурност на страната, секторът да се управлява максимално добре, да се развива изцяло спазвайки всички пазарни принципи, изисквания и директиви на ЕС, това е нашият ангажимент.


Илиана Беновска: Тоест Вие поддържате становището на КЗК от вчера?


Теменужка Петкова: Аз не съм казала, че поддържам нечие становище, казвам, че има компетентни институции, в чиито правомощия и чиито компетентности е да вземат отношение по въпрос, който е поставен пред тях в рамките на техните компетентности. Не съм аз човекът, който може да се произнесе по тази тема. След като КЗК е сезирана тя разбира се ще прецени и в рамките на своята компетентност ще реши как да процедира. По отношение на вчерашната информация, която излезе от страна на „Грийнпийс", това, което аз мога да кажа, това е един много сериозен въпрос, знаем каква е и политиката на ЕС по отношение на въглеродните емисии. Това, което мога да кажа е, че в енергетиката, в държавната енергетика мога да говоря със сигурност, се полагат много сериозни усилия, инвестира се много сериозен финансов ресурс за това да се изграждат сероочистващи инсталации и да се намаляват всъщност вредните емисии. Само за ТЕЦ „Марица Изток 2" през последните 10 години са инвестирани над 1 милиард именно за такива сероочистващи устройства. И това, което аз имам като информация, че за последните може би 10 години вредните емисии като цяло са намалели над 10 пъти. Полагат се усилия и се върви в тази посока.


Илиана Беновска: А наблюдавате ли споменатите ТЕЦ „Бобовдол" и ТЕЦ „Варна" за сероочистването?


Теменужка Петкова: Разбира се, тях ги наблюдава МОСВ в рамките на своята компетентност, МЕ няма такива пълномощия.


Можете да чуете цялото интервю ТУК

Беновска: Главен прокурор Гешев, вие ли ще сте „лекарството“ срещу „коронавируса“ на корупцията и войната „Радев VS Борисов“?

Беновска: Главен прокурор Гешев, вие ли ще сте „лекарството“ срещу „коронавируса“ на корупцията и войната „Радев VS Борисов“?

Беновска ще пита в неделя, 5 юли 2020 г., от 16. 16 часа след обед

Кой и на какво основание Иска, но и Може ли да управлява България?