Новини

Беновска: Г-н Борисов, ще разсечете ли „Гордиевия възел“ на Радев и Нинова и на ОП ще  покажете ли  „Колумбовото яйце“ ?


Беновска: Г-н Борисов, ще разсечете ли „Гордиевия възел“ на Радев и Нинова и на ОП ще покажете ли „Колумбовото яйце“ ?

09-09-2018 22:37


„Гордиевият възел" е синоним за, на пръв поглед, неразрешим проблем, който може да бъде решен с неконвенционално и енергично действие.


Фригите трябвало да изберат цар и попитали оракул как ва го направят . Оракулът предсказал да изберат първия, когото срещнат по пътя  в каруца  с  волове, и с орел, кацнал на каруцата.

Пратениците срещнали обикновения селянин Гордий, който карал каруца с волове и орел, и го провъзгласили за цар.

Щом станал цар Гордий дарил каруцата, която променила съдбата му, в храма на Зевс и я завързал със сложен възел за топуз . Оракулите постановили, че който успее да развърже възела ще стане владетел на Азия. Никой не успявал да развърже възела на селянина Гордии, случайно станал цар.

През 333 г. пр. н. е. Александър Велики, като не могъл да развърже Гордиевия възел, се ядосал и го разсякъл с меча си - защото не можел да си представи, че възела на някакъв си  случаен селянин , случайно станал цар , ще попречи случайно на него - Александър Велики - да е владетел на Азия .

 

И тук възникват неслучайните днешни въпроси :

Първо: Под диктовката на чии интереси и в изпълнение на какви цели  попаднаха в политиката президентът Радев и председателката на БСП Нинова?

Второ: Радев и Нинова с колко здрав „Гордиев възел"са се привързали за България с топузите с?

Трето: Има и друг исторически опит - „Колумбово яйце", като метафора за прост изход от затруднително положение.

В своята "История на Новия свят" през 1565 г. Джироламо Бенцони разказва : "По време на вечеря испански благородници се обърнали към Христофор Колумб: "Сеньор Христофор, дори ако Ваша светлост не беше открил Индиите, щяха да се намерят тук велики мъже с познания в космографията и литературата и някой да достигне същия резултат".

Колумб в отговор поискал да му донесат цяло яйце и казал: "Ще сключа облог с вас, че не можете да накарате това яйце да застане изправено без помощта на допълнителни средства." Всички пробвали без успех. Колумб взел яйцето, внимателно го чукнал в масата и яйцето застанало право, благодарение на лекото счупване...


Г-н Борисов, ще разсечете ли „Гордиевия възел" на Радев и Нинова и на ОП ще  покажете ли  „Колумбовото яйце" ?


Аз съм Беновска . И питам.


ЗНАМ, МОГА, БОГАТ СЪМ И ЩАСТЛИВ

Кампания за дуално и професионално образование

Беновска: Г-жо Нинова, след призива Ви: „Народе, изправи се! И ГЕРБ ще падне!“ съм като заразена от „свинска чума“, а дома ми - пробит от „диви прасета“

Беновска: Г-жо Нинова, след призива Ви: „Народе, изправи се! И ГЕРБ ще падне!“ съм като заразена от „свинска чума“, а дома ми - пробит от „диви прасета“